Cirkevná základná umelecká škola v Bardejove, hudobný, výtvarný, tanečný a literárno dramatický odbor.

Adresa: Cirkevná základná umelecká škola sv. Jána Bosca v Bardejove, Jiráskova 5, Bardejov 085 01

Vedenie školy:
riaditeľ: Mgr. Martin Šmilňák
zástupca riaditeľa: PhDr. Vincent Staríček
hudobný odbor: Mgr. Mária Jevčáková
výtvarný odbor: PhDr. Vincent Staríček
tanečný odbor: Mgr. Katarína Boruvová
literárno-dramatický odbor: Mgr. Vladimír Špurek
administratívna pracovníčka: Mgr. Emília Kendrová

 

Poslanie: Vzdelávanie mladých, nádejných umelcov v spojitosti s hudobným, tanečným, výtvarným a literárno-dramatickým umením a duchovným slovom.

 

Telefón: 054/795876

 

E-mail: cizubar@centrum.sk