Uskutočnili sa súťaže v anglickom jazyku

Tento november sa ako obvykle na našej škole konali súťaže v anglickom jazyku. Na výsledky medzinárodnej online súťaže Best in English – Angličtinár roka si budeme musieť počkať. Zúčastnili sa jej študenti 2. až 5. ročníka.

Taktiež prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku na jazykovej úrovni C1. Súťaž mala písomnú a ústnu časť. Súťažiaci vyplnili test pozostávajúci zo štyroch častí, a to počúvania, slovnej zásoby, gramatiky a porozumenia textu. Následne sme s našimi učiteľkami zahrali simulovanú situáciu a porovnali dva obrázky, kde bolo cieľom overiť naše komunikačné schopnosti. Potom sme už všetci napäto čakali na výsledky. Dozvedeli sme sa, že na treťom mieste skončila Miriam Kaščáková, na druhom Adam Repka a prvé víťazné miesto obsadil Norbert Király, všetci traja z 5.A. Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť. 

 

Miriam Kaščáková, 5.A