Učitelia angličtiny z CSŠ na medzinárodných učiteľských kurzoch v Spojenom kráľovstve

Program Erasmus plus spolufinancoval v lete 2019 siedmim vyučujúcim z našej školy účasť na medzinárodných kurzoch v Spojenom kráľovstve. Cieľom vzdelávania na kurzoch bolo zdieľať svoje poznatky v skupine pedagógov z rôznych krajín Európskej únie, naučiť sa nové metódy práce, zdokonaliť sa v jazyku a získať kontakty na učiteľov angličtiny z iných krajín.

Učitelia, ktorí kurzy absolvovali vytvorili z materiálov zozbieraných z kurzov metodické príručky s účelom zdieľania svojich poznatkov s inými pedagógmi.

Materiály sa týkajú práce s mladšími aj strašími žiakmi, práce so začlenenými žiakmi, vyučovania predmetov v cudzom jazyku cez CLIL a aj spoznávania prírodných krás Devonu v Spojenom kráĺovstve.    

Inclusive Education for All
Devon and Cornwall
CLIL
Practical Ideas for primary classroom
More English for Teachers - Vladka
Practical Ideas for secondary classroom