Stužková oficiálne

Na začiatku roku 2018, presnejšie 19.1. spolu zasadli za jeden stôl učitelia, žiaci 4.A a ich rodičia. Ďakovná večera bola otvorená príhovorom žiakov, po ktorom nasledovali slová pána riaditeľa, pána triedneho učiteľa Antona Duboveckého a zástupkyne rodičov pani Emílie Puchalíkovej. Učitelia aj rodičia mali počas krátkeho programu možnosť dozvedieť sa veci, ktoré sami zatiaľ o štvrtákoch a ich nažívaní v škole nestihli zistiť. Počas večere panovala uvoľnená atmosféra podmienená  rozhovormi či vtipmi, ktoré sa niesli miestnosťou. Veríme, že na tento netradičný večer budú všetci zúčastnení dlho a v dobrom spomínať.