Študentská výmena na partnerskej škole Salesian School, Chertsey vo Veľkej Británii cez program Erasmus plus

Program Erasmus plus opäť umožnil jednej triede z našej školy, tentokrát druhákom, vycestovať do partnerskej školy v Chertsey v Spojenom kráľovstve. Program výmeny bol veľmi bohatý. Obsahoval spoločné učenie na bežných hodinách s britskými študentmi, osobitne pre našu výmenu odučené hodiny, ktoré boli vedené britskými pedagógmi a na ktorých sa diskutovalo v témach týkajúcich sa dejepisu, geografie, náboženstva a informatiky. Naši študenti mali možnosť odskúšať si aj hodiny, ktoré sa na Slovensku na gymnáziách už neučia – hudobnú výchovu (Music), varenie (Food Technology), techniku (Technology) a výtvarnú výchovu (Art). V Londýne, ktorý je od Chertsey vzdialený 30 km, sme si vychutnali pohľad na centrum mesta z 35 poschodia budovy The Sky Garden, navštívili sme The British Museum a deň sme ukončili nákupmi na Oxford Street. Nezabudnuteľným bol aj výlet do kráľovského mestečka Windsor. Okrem toho sme mali aj piknik pri jazere Virginia Waters, grilovačku na školskom dvore a zahrali sme si aj futbal a softball. Bol to pre všetkých veľmi pekný a prínosný týždeň a tešíme sa na návštevu partnerskej školy u nás v októbri.