A SLOVO BOLO U BOHA

Žiaci našej školy sa už tradične zapájajú do recitačnej súťaže duchovnej poézie a prózy A SLOVO BOLO U BOHA. Táto súťaž sa koná na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra.

 V skorých ranných hodinách sa naše žiačky – Alexandra Horváthová, súťažiaca v kategórii poézia, a Iveta Hudáková, súťažiaca v kategórii próza, v sprievode pani učiteľky Ronďošovej  pobrali do Humenného. Tam sa naše umelecké dopoludnie začalo svätou omšou a pokračovalo súťažou v recitácii. Užili sme si krásne strávené dopoludnie naplnené zážitkami z umeleckých prednesov, načerpali sme nové skúsenosti a priniesli sme si domov  aj  cenu. V kategórii próza sa na prvom mieste umiestnila Iveta Hudáková, žiačka 3. ročníka, ktorá bude našu školu a zároveň aj arcidiecézu reprezentovať na celoslovenskom kole v Bratislave.

Iveta Hudáková