Školský rok 2020/21

Pozdravujem vás drahí študenti, verím že ste si oddýchli a pri nástupe do nového školského roka
mám pre vás niekoľko usmernení:
Covid19 – V prílohe vám preposielam opatrenia, ktoré budeme musieť dodržiavať. Taktiež vás chcem
poprosiť aby každý študent priniesol so sebou vypísané a podpísané čestné prehlásenie (príloha č. 1)
a odovzdal ho svojmu triednemu učiteľovi 2.9.2020 na omši, ktorá bude v Bazilike sv. Egídia so
začiatkom o 8:00 hod.
Obedy a jedáleň – V prílohe máte tiež zápisný lístok stravníka, ktorý tiež treba vytlačiť, vypísať
a znova priniesť a odovzdať triednemu učiteľovi. V liste máte popísaný spôsob platby.

Prajem vám ešte pekný zvyšok prázdnin.

 

priloha_c_1

priloha_c_2

ZÁPISNÝ-LÍSTOK-STRAVNÍKA