Školský ples

Do krásne vyzdobenej sály sa 10.2. 2018  nahrnuli slávnostne vyobliekaní žiaci a učitelia našej školy. Už máme za sebou desiaty reprezentačný ples. S organizáciou pomohla trieda 3.A  anglického bilingválneho gymnázia, pod vedením pani učiteľky Agnesy Ceľuchovej  a pani zástupkyne Silvie Havrilovej.

Ples otvorili tretiaci nášho gymnázia so super nacvičeným tancom a následne nás pán riaditeľ povzbudil krátkym príhovorom. A na parket! Celým plesom nás sprevádzala kapela Pohoda. Neskôr nasledoval program, kde sme si vychutnali vystúpenie tanečnej skupiny AFComunity a vtipné scénky, ktoré si pripravili žiaci nášho gymnázia.

Atmosféra na plese bola úžasná, všetci sa do sýtosti vytancovali. Najaktívnejší tanečníci boli Klára Brezaniová z 3. A  gymnázia a Tomáš Pillár z 9. A. základnej  školy, ktorí vyhrali titul kráľovnej a kráľa plesu.  Z tohto večera sme si neodniesli iba pekné zážitky, ale aj vecné ceny z tomboly.

Som veľmi rada, že naša škola organizuje takéto skvelé akcie a teším sa na ďalší ročník.