Rozlúčka s maturantmi

Máj sa každoročne na stredných školách spája s maturitnými skúškami a rozlúčkou absolventov. Už druhý školský rok je ale situácia iná a aj tohtoroční maturanti si vo väčšine prípadov prevzali kvôli pandémii maturitné vysvedčenie, ktoré nebolo výsledkom ich maturitnej skúšky, ale len priemerom známok zo päťročného štúdia. Napriek tomu sa predsa dve študentky nášho gymnázia rozhodli preveriť svoje vedomosti priamo pri zelenom stole. Skúšku dospelosti zvládli na výbornú v predmetoch nemecký jazyk a chémia.

Následne na to celý maturitný ročník ukončil svoje štúdium 1. júna 2021 slávnostnou svätou omšou, ktorá sa konala v bazilike sv. Egídia za účasti nielen študentov a pedagógov, ale aj rodičov a priateľov. Tridsať mladých ľudí v tento deň zároveň vykročilo do novej etapy života. Celý pedagogický zbor a ostatní zamestnanci školy im k tomu prajú šťastie, odhodlanosť, úspechy v štúdiu na vysokých školách a radosť zo života.