Erasmus+ 2015-2017 

“Transformácia školských vzdelávacích programov partnerských škôl na európsku úroveň prostredníctvom zdieľania inovácií osvedčených postupov.” Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch

Viac...

Zápis žiakov na štúdium v CZUŠ

Zápis žiakov na štúdium v CZUŠ Ešte stále sa môžete prihlásiť na štúdium do všetkých odborov našej CZUŠ: do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno – dramatického odboru. Pokiaľ ste už našu školu navštevovali minulý školský

Viac...

Privítanie

Drahí žiaci, dovoľte, aby sme Vás privítali v novom školskom roku 2017/2018! Prajeme Vám veľa nových vedomostí – nielen o umení, krásnych zážitkov v umení, ale aj s pedagógmi a spolužiakmi! Veľa krásnych a hodnotných

Viac...

Som zlatá alebo strieborná

Video prináša záznam z vystúpenia Martiny Mihálikovej (LDO CZUŠ) na Európskom dni umeleckého školstva, kde vystúpili tí najlepší, ocenení z celého Slovenska. Stretnutie sa konalo v máji 2017 v Bardejove. Divadlo jedného herca, s ktorým

Viac...

Go Bilingual Booster

Posledný týždeň školského roka – od 26.6.do 30.7.2017 sa žiaci, prijatí do prvého ročníka Bilingválneho gymnázia sv. Jána Bosca v Bardejove v školskom roku 2016/2017, stretávali v priestoroch školy aj mimo nej, na sústredení Go

Viac...

LONDÝN očami gymnazistov

Gymnázium z Bardejova v Londýne 18. jún 2017 – na tento dátum sme sa všetci žiaci prvého ročníka gymnázia tešili celý školský rok. Bol to totiž dátum nášho odchodu do Londýna. Tento pre nás priam nemožný

Viac...
1 15 16 17 18 19 44