Omša po anglicky

Dňa 8.2.2018 sa v Kostole sv. Anny v Bardejove konala tak trochu netradičná svätá omša. Prvýkrát sa veriaci zúčastnili na sv. omši, kde sa nerozprávalo nijak inak, ako po anglicky.

Za spevu priateľov a speváckeho zboru Gospel Music Club z Cirkevného bilingválneho gymnázia pod vedením pani učiteľky Eriky Laktičovej sv. omšu celebroval  Don Ján Fábian SDB.

Za realizáciu tejto prvej a nie poslednej anglickej omše patrí veľká vďaka práve týmto učiteľom a mnohým ďalším ľuďom, ktorí pomohli zrealizovať toto dielo.

Lucia Sisolová