olympiáda zo slovenského jazyka

Výsledková listina školského kola olympiády zo slovenského jazyka

  1. miesto           Martin Žarnovský (III.)
  2. miesto           Júlia Chovancová (IV.)
  3. miesto           Norbert Király      (IV.)

Výhercom blahoželáme a víťazovi prajeme veľa úspechov na krajskom kole 12.2.2019.