Olympiáda z anglického jazyka

V stredu 17.1.2018 sa konalo okresné a obvodné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu reprezentovali študentka Kamila Gurská (III.A) v kategórii 2C2, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v okrese a na 2. mieste v obvodnom kole, a tak postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať 14.2.2018 v Prešove. Taktiež našu školu vzorne reprezentoval aj Jaroslav Jurišin (IV.A) v kategórii 2B. Našim študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.