Odborníci z USA a Británie inšpirujú našich pedagógov

V poradí štvrtú medzinárodnú konferenciu s názvom  GO BILINGUAL zorganizovalo v dňoch 9. a 10. novembra bilingválne Gymnázium sv. Jána Bosca. Konferencia je každoročne pripravovaná pre riaditeľov stredných škôl, pre lídrov v školstve, pre inovátorov a tvorivých pedagógov, ktorí chcú nášmu školstvu pomôcť. Konala sa v nádhernom prostredí Bardejovských Kúpeľov v zrekonštruovanom hoteli Alexander. Prednášky, prezentácie i workshopy  prebehli v anglickom jazyku. Konferencia sa stretla s veľmi priaznivým ohlasom v pedagogickej verejnosti u nás na Slovensku, ale aj vo Veľkej Británii a USA.

 

Z reakcií pedagógov vyberáme:

Zmysel konferencie vidím v odovzdávaní skúseností z praxe, ktoré fungujú na školách v zahraničí, či už v oblasti budovania kvalitného tímu v škole ale aj samotných praktických skúseností z vyučovania. Jednoznačným prínosom mi boli veľmi bohaté, konkrétne a inšpiratívne skúsenosti naozaj kvalitných ľudí (osobnostne aj profesionálne) z prostredia zahraničných škôl. Uvedomila som si, aké dôležité je budovanie tímu, osobnostná a profesionálne formácia učiteľa, ktorý je základom pre dobrú školu. 

Táto konferencia ponúka pre riaditeľov a učiteľov iný pohľad na vzdelávanie v našich školách. Ponúka priestor zastaviť sa a z nadhľadu pozrieť, čo je naším cieľom a kam chceme našich študentov priviesť.“

Jana Grenčíková, Partizánske

 

 

Martin Šmilňák, riaditeľ bilingválneho Gymnázia sv. Jána Bosca v Bardejove a zároveň organizátor konferencie pridáva:

 

„Naše bilingválne gymnázium má v Spojenom kráľovstve tri partnerské školy, s ktorými už piaty rok spolupracujeme na medzinárodných projektoch prostredníctvom programov ERAZMUS i mimo nich. Našim cieľom je čo najviac sa od našich partnerov učiť a vytvoriť pre našich študentov taký vzdelávací program, ktorý ich čo najlepšie pripraví zvládať budúce výzvy. O nové skúsenosti i o príklady dobrej praxe sa chceme ďalej podeliť s kolegami z iných škôl.

Profesor Simon Uttley, riaditeľ jednej z našich partnerských škôl a zároveň profesor na Londýnskej pobočke Americkej Notre Dame University, nám každoročne pomáha s prípravou a organizáciou konferencie, s oslovovaním osobností z britských univerzít. Spoločne pracujeme na pilotnom programe vzdelávacieho centra pre slovenských pedagógov, ktoré by vzniklo v spolupráci s britskými inštitúciami a umožnilo by našim pedagógom osvojovať si moderné a efektívne vzdelávacie postupy a stratégie.“