OCTOBER 2019 PARTNER SCHOOL EXCHANGE

Koncom októbra naša škola opäť privítala 24 študentov a štyroch pedagógov z partnerskej školy Salesian School v Chertsey v Spojenom kráľovstve. Hlavnou časťou spoločného programu bolo projektové vyučovanie formou práce v anglicko-slovenských skupinkách. Študenti tretieho ročníka spolu so študentmi so Salesian School analyzovali rôzne témy z oblasti dejepisu, geografie, náboženstva a informatiky pomocou stratégií kritického myslenia. Kritické myslenie a jeho aplikácia do školského vzdelávania sú hlavnými cieľmi nášho spoločného projektu, ktorý finančne podporuje program Erasmus+   

Študijný pobyt pre našich britských partnerov začal návštevou našej spriatelenej saleziánskej školy na Poštárke, pre ktorú účastníci projektu so Salesian School v Chertsey už tradične každý rok pred návštevou na našej škole vyzbierajú finančný dar. Po návšteve na Poštárke zobrali naši tretiaci skupinku zo Spojeného kráľovstva na potulky po meste a večer si spolu zatancovali slovenské ľudové tance. Na druhý deň po vyučovaní sme navštívili Zborovský hrad. Počasie nám prialo, takže to bolo veľmi pekné popoludnie. Sobota patrila exkurzii do Múzea holokaustu v Osvienčime, ktorá bola kľúčová nielen pre tých britských študentov, ktorí študujú 2. svetovú vojnu na GCSE skúšky z dejepisu, ale aj pre všetkých ostatných, keďže téma holokaustu a extrémizmu je tak na Slovensku, ako aj vo Veľkej Británii stále aktuálna. V nedeľu sme našej britskej návšteve ukázali asi to najkrajšie z prírodných krás, ktoré na Slovensku máme – Vysoké Tatry. Poprechádzali sme sa okolo Štrbského Plesa a navštívili sme Beliansku jaskyňu. Počasie nám opäť veľmi prialo a výlet dopadol na jednotku. Večer chceli Angličania zažiť typickú slovenskú svätú omšu, tak sme ich zobrali na večernú svätú omšu do Baziliky sv. Egídia. Pondelok bol venovaný rečníckej súťaži „Public speaking competition“, vôbec prvej súťaže tohto druhu na našej škole.  Pred samotnou súťažou projektové skupinky odprezentovali svoje témy a potom si osem súťažiacich z oboch škôl zmeralo svoje schopnosti. Hodnotenie príspevkov mali na starosti učitelia z našej partnerskej školy – Mr. Sean Keeling, Mr. James Roberts, Mr. Hugh McDowel a Ms. Alanis Cozens. Hodnotili najmä schopnosť študentov komplexne spracovať vybrané témy. Každému zo súťažiacich dali slovné aj písomné hodnotenie. Bolo skonštatované, že všetci súťažiaci predviedli skvelé výkony. Víťazkou sa stala Soňa Ildžová, na druhom mieste sa umiestnila Ivana Matejová a na treťom Eva Šmilňáková. Porotcovia udelili aj tri ceny poroty, a to Samuelovi Gerčákovi, Oliverovi Sisolovi a žiačke z partnerskej školy, Zare Hart. Na utorok sme si naplánovali „UNESCO tour“. Navštívili sme drevený kostolík v Hervartove a Spišský hrad. Večer sme sa na letisku v Košiciach rozlúčili. Bola to opäť vydarená a úspešná výmena, ktorá obohatila všetkých zúčastnených a priniesla veľa pekných spoločných zážitkov.