Cirkevná spojená škola

Gymnázium sv. Jána Bosca

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

gymnazium@cssbj.sk

tel.: 054/4722848

IČO: 31942733

DIČ: 2020623759

web školy: cssbj.sk

                     cigybar.edupage.org