Konferencia GO BILINGUAL

Konferencia GO BILINGUAL, Bardejovské Kúpele, november 2017

Už v poradí tretia GO BILINGUAL konferencia pre inovátorov a lídrov v školstve sa opäť raz konala v Bardejove, presnejšie v Bardejovských Kúpeľoch. Tohoročnou ústrednou témou bolo Komplexné vzdelávanie človeka a vzdelanie pre všetkých“.

Konferenciu otvoril štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Peter Krajňák a poďakoval organizátorom konferencie Mgr. Martinovi Šmilňákovi (Cirkevná spojená škola, Gymnázium sv. Jána Bosca Bardejov) a Dr. Simonovi Uttley (Blessed Hugh Faringdon School, Reading, UK a University of Notre Dame) za pozvanie vynikajúcich zahraničných pedagógov a profesorov. Štátny tajomník vyzdvihol snahu inovovať a zlepšovať náš vzdelávací systém a pomáhať slovenským pedagógom a školským inovátorom skvalitňovať ich prácu a poslanie.

Dr Uttley sa vo svojej prezentácii venoval emocionálnemu zdraviu žiakov a študentov a vzťahu emocionálneho zdravia k vzdelávacím výsledkom. Poslucháčom ponúkol niekoľko praktických rád, ako možno žiakom a študentom pomáhať prekonávať emocionálne problémy a naplno rozvíjať ich osobnosť, talenty i zručnosti.

Profesor Jacek Brant (University College Londýn) sa vo svojom príspevku venoval tvorbe vzdelávacieho systému, ktorý odpovedá na aktuálne potreby mladého človeka v kultúrnom kontexte danej krajiny. Profesor Brant sa aktuálne podieľa na tvorbe národného vzdelávacieho programu v Arménsku.

Americká lektorka Carol Hranek (Gymnázium sv. Jána Bosca Bardejov) prezentovala úmysel a kroky gymnázia, ako popri slovenskej maturite sprostredkovať študentom aj možnosť získať medzinárodný ekvivalent maturity.

Sue Matthews (Blessed Hugh Faringdon School, Reading) ponúkla poslucháčom praktické rady a opatrenia, ako skvalitniť vzdelávací proces. Zamerala sa na individuálne potreby a progres každého žiaka/študenta. Opakovane zdôraznila potrebu zamerať sa viac na proces učenia sa, ktorý prebieha u žiakov, ako na proces vyučovania, ktorý sprostredkúvajú pedagógovia.

Dr John Lydon ( St Mary´s University, Londýn) sa vo svojom príspevku venoval práci a prínosu katolíckych škôl v Spojenom kráľovstve. Opätovne zdôraznil individuálne potreby každého žiaka, ale aj to, že vzdelávací program má slúžiť potrebám žiaka, nie naopak. Profesor tiež vyzdvihol akademické výsledky, reputáciu i celkovú úroveň cirkevných škôl v porovnaní so štátnymi.

Britský lektor Peter Pritchard (Gymnázium sv. Jána Bosca, Bardejov) predstavil niekoľko účinných praktických vzdelávacích postupov pri vyučovaní anglického jazyka a konverzácie. Prakticky demonštroval ako inšpirovať, povzbudzovať a lepšie vzdelávať mladých študentov.

Na konferencii vystúpilo aj niekoľko študentov zo svetoznámej americkej Notre Dame University so spoločnou prezentáciou, v ktorej predstavili pedagógov, ktorí ich v živote najviac inšpirovali. Nám pedagógom pripomenuli, aké dôležité je poznať každého žiaka po mene, aká dôležitá je v našej práci kreativita, osobný zápal a odbornosť.

V závere konferencie vyzdvihol hostiteľ konferencie Martin Šmilňák, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Bardejove možnosť pre slovenských pedagógov a inovátorov v školstve stretnúť sa s profesionálmi zo Spojeného kráľovstva i Spojených štátov, diskutovať, deliť sa o skúsenosti, nadviazať nové medzinárodné kontakty, partnerstvá i priateľstvá. Zdôraznil, že zmyslom tejto spolupráce je dobro a lepší vzdelávací systém pre našu novú generáciu.

Martin Šmilňák a Simon Uttley už v súčasnosti pracujú na programe budúcoročnej konferencie, ktorá sa bude venovať Vzdelávaniu s vysokou účinnosťou – účinným nástrojom a metódam.

 Medzinárodnú konferenciu s názvom Go Bilingual

Pohľad zahraničných médií na Gymnáziu sv. Jána Bosca v Bardejove