Futsal stredných škôl

            V pondelok 6.11.2017 uskutočnilo sa okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl. Organizátorom tohto kola bola Hotelová akadémia. Za účastí deviatich družstiev stredných škôl v okrese Bardejov, bojovalo sa o titul majstra okresu v školskom roku 2016/2017.

Hralo sa v troch skupinách, kde víťazi skupín postúpili do finále.  V skupine sme získali jeden bod za remízu so Súkromným gymnáziom a prehrali sme s Gymnáziom L. Stöckela a Spojenou školou J. Henischa. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Jurišin, Terpitko, Paňko, Kuruc Marek, Lazor, Kertýs, Mikita, Porcu a Varchol. Hrali najlepšie podľa svojich schopností a získali 6. miesto. Vzorne reprezentovali naši školu a patrí im poďakovanie.