Dráma

Každoročnou tradíciou nás druhákov je vytvárať projekt, v ktorom demonštrujeme vedomosti získané z tematického celku Dráma. Mne osobne to na začiatku znelo veľmi strašidelne. Väčšine sa  zdalo priam až nemožné niečo také napísať a zahrať. Priznávam, že  to dá veľa práce,  ale na konci sme si vychutnali sladučké ovocie. Chvála, ktorú sme si vypočuli od Mgr. Ronďošovej, na kostýmy, kulisy, herecké výkony…  vyvážila všetku námahu.

Pani učiteľka  nás rozdelila na dve skupinky, popísala zadanie projektu, dohodli sme sa na termíne a mohli sme sa na to vrhnúť. Tento rok sme si vybrali Sen noci svätojánskej a Je dôležité mať Filipa. Dve rozdielne diela, hrané v rôznom období a hovorené “iným jazykom“. Rôznorodé, a práve to bolo zaujímavé.

V hre Sen noci svätojánskej sa naši žiaci dozvedeli, že nie každá láska je opätovaná a riešiť to čarami nie je vždy najlepší nápad. Dej tejto hry bol niekedy taký napätý, že diváci sedeli s očakávaním, čo sa stane. Samozrejme, tak ako každá zamilovaná zápletka, aj táto skončila šťastne.

No a v diele Je dôležité mať Filipa sme sa zasmiali nielen na deji, ale aj na našich hercoch. V tomto diele sme sa dozvedeli, že lož má krátke nohy a každého dobehne, no niekedy je to klamstvo prakticky pravda, ktorú žijeme, a preto je dôležité mať Filipa…

 

Sarah Vaxmanská