Dejepisná súťaž pri príležitosti výročnej spomienky na holokaust v Bardejove

V mesiaci máj mali naši študenti gymnázia možnosť zapojiť sa do dejepisnej súťaže, ktorá bola organizovaná pri príležitosti výročnej spomienky na holokaust v Bardejove. Študenti mohli ukázať svoj talent buď pri písaní literárnych prác, alebo pri tvorbe výtvarných prác na témy: ,,Aký by bol dnešný Bardejov keby sa 2. svetová vojna neodohrala a židovská komunita by dodnes žila spolu s nami v našom meste?“ a ,,Ako vnímate význam mezuzy a Parochetu a ich dôležitosť v židovskej symbolike?“ Do súťaže sa zapojili študenti zo všetkých tried. Ich výsledkom boli literárne práce, či už vo forme eseje, poviedky  a výtvarné diela, ktorých autori boli títo študenti: Sarah Vaxmanská z 2.A, Viktória Homová z 1.A, Miriam Kaščáková zo 4.A a Viktória Švirková z 3.A. Ďakujeme všetkým za účasť.