Biblická olympiáda 2011/12

Obsahová náplň Biblickej olympiády

 v školskom roku 2011/2012:

 

Študijné materiály a doporučená literatúra:

Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha):

  • Kniha Genezis (12-50)
  • Evanjelium podľa Marka
  • Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej témy spracované biblistom Františkom Trstenským

Pridaj komentár