2% z Vašej dane škole

Darujte 2% z Vašej dane našej škole.

Vrátime ich nám zvereným deťom prostredníctvom skvalitnenia materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Investícia do výchovy a vzdelávania mládeže je povestným tretím grošom, ktorý “požičiavame”.

Kto ťa prosí, tomu daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba.”  (Mt 5, 42)

Pridaj komentár