Veľký úspech na arcidiecéznom kole BO


Stalo sa už tradíciou našej školy, že sa študenti nášho gymnázia každoročne zúčastňujú Biblickej olympiády. Ani tento rok nebol výnimkou.

Počnúc septembrom sa naši študenti venovali čítaniu a študovaniu troch biblických kníh: knihy Rút, Prvej knihy kráľov a Evanjelia podľa Matúša. Po úspešnom zvládnutí školského kola a nasledovnej poctivej príprave pod vedením pani učiteľky Laktičovej našu školu na dekanátnom kole reprezentovalo družstvo pozostávajúce z troch najlepších biblistov: Samuela Kuruca, Kláry Brezániovej a Sone Ildžovej.                                                                                       

Na dekanátnom kole, ktoré sa konalo 21. marca v Pastoračnom centre na Družbe, preukázali svoje poznatky z Písma a zaslúžene sa umiestnili na 1. mieste. Hrdo pokračovali v reprezentácii našej školy aj na arcidiecéznom kole v Košiciach, kde ako úspešní riešitelia obsadili 5. miesto.                                     

Soňa Ildžová, 3.A