Dráma

Každoročnou tradíciou nás druhákov je vytvárať projekt, v ktorom demonštrujeme vedomosti získané z tematického celku Dráma. Mne osobne to na začiatku znelo veľmi strašidelne. Väčšine sa  zdalo priam až nemožné niečo také napísať a zahrať. Priznávam, že  to

Viac...

Veľký úspech na arcidiecéznom kole BO

Stalo sa už tradíciou našej školy, že sa študenti nášho gymnázia každoročne zúčastňujú Biblickej olympiády. Ani tento rok nebol výnimkou. Počnúc septembrom sa naši študenti venovali čítaniu a študovaniu troch biblických kníh: knihy Rút, Prvej knihy

Viac...

UKL

Prváci nášho bilingválneho gymnázia si 18.3.2019 na hodine UKL vyskúšali rolu virtuózov a maliarov. Časť z nich si totiž pripravila pre svojich spolužiakov koncert a tá druhá výstavu. Aby bol zážitok z koncertu väčší, presunuli sme sa do výstavnej

Viac...
1 2 3 14