Maturita v knižnici

Únia žien v Bardejove organizovala ďalší ročník dievčenskej súťaže Maturita v knižnici. Naše gymnázium na tejto súťaži  zastupovali žiačky tretieho ročníka: J. Chovancová, Šmilňáková, M. Furmanová. Ich úlohou bolo vypracovať testy zo štyroch kategórií, a to z dejepisu,

Viac...

Ad revidendum, naši štvrtáci!   

       Po veselom lúčení s našimi maturantmi a náročnom maturitnom skúšaní, prišiel 25. máj 2018. Bol to deň, keď naposledy vkročili do našej školy ako právoplatní stredoškolskí študenti. A my sme mali tú možnosť stráviť tento

Viac...

Úspešný „matematický“  apríl

V apríli nás potešilo nielen prekvapivo krásne a slnečné počasie, ale aj ďalší pekný výsledok žiaka nášho gymnázia v matematickej súťaži. Martin Žarnovský (2. roč.) sa podľa prísnych pravidiel musel popasovať najprv s domácim a školským kolom Matematickej Olympiády. Po

Viac...

Poznávací zájazd do Paríža

V stredu 25.apríla sme my, gymnazisti z Gymnázia sv. Jána Bosca, vyrazili do Paríža. Vďaka skvelej spolupráci pani učiteliek Šmilňakovej a Ceľuchovej s AMAVETOM ( asociácia pre mládež vedu a techniku) tak skoro na tento výlet určite nezabudneme. Naše 1.kroky

Viac...

Biblická olympiáda 2018

Ako aj po iné roky, tak aj tentokrát sa naše gymnázium už od septembra zapájalo do biblickej olympiády. Na hodinách náboženstva sa všetci naši gymnazisti zapájali do čítania Svätého písma, ktoré vrcholilo školským kolom biblickej

Viac...
1 2 3 10