Pôstna duchovná obnova

V sobotu ráno sme sa stretli na spoločnej duchovnej obnove zamestnancov a rodičov Cirkevnej spojenej školy. Duchovnú obnovu viedol pán dekan Mgr. Marek Kreheľ, ktorý nám priblížil 15. kapitolu evanjelia podľa Lukáša – podobenstvo o márnotratnom synovi. Mali sme možnosť prijať sviatosť zmierenia a program sme zakončili svätou omšou, po ktorej nechýbalo agapé.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca