Let’s get together #11

Dnes sme si chceli pripomenúť, aký pestrý vie náš život byť. Ľudia sú rôzni, ale každý je originál. Stačí len jeden chromozóm navyše a život človeka môže vyzerať úplne inak. My však vieme, že je dôležité dať každému šancu. Vedieť prijať a naplno začleniť do spoločnosti aj tých jedinečných je ťažké, no pre nás všetkých dôležité.

Preto sme aj my 21. marca podporili myšlienku ponožkovej výzvy, a tak preukázali, že ľudia s Downovým syndrómom sú neodmysliteľnou súčasťou každého spoločenstva.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca