KRITÉRIÁ PRE 2. KOLO PRIJÍMANIA ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA 5- ROČNÉHO BILINGVÁLNEHO SLOVENSKO-ANGLICKÉHO ODBORU V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019