zápis

Milí žiaci, vážení rodičia,

Cirkevná základná umelecká škola sv. Jána Bosca Vás po prázdninách

pozýva

na zápis do ďalšieho ročníka!

Tešíme sa na Vás a prajeme Božie požehnanie do nového školského roku!