sláčikový orchester

V našom archíve sa ukrývalo aj toto video. Je to záznam sláčikového orchestra CZUŠ sv. Jána Bosca z vystúpenia v Hospici 30. júna 2014