Pedagogický zbor 16-17

Učiteľský zbor CZUŠ 2016/17

 

Zástupca riaditeľa

Mgr. Mária Kertýsová DiS. art. – hra na husliach

 

Hudobný odbor

Ľudovít Bily DiS. art. – gitara

Marta Frická DiS. art. – zobcová flauta, priečna flauta

Mgr. František Chudík – gitara

Jaroslav Janek – bicie nástroje, trúbka

Mgr. Mária Jevčáková DiS. art. – klavír, zborový spev

Jozef Kohút DiS. art. – zobcová flauta, klarinet, saxofón, keyboard

Mgr. Lilia Maťašová – klavír

Mgr. Jana Mojdisová – klavír, hudobná teória

František Novák DiS. art. – akordeón, keyboard

Jozef Olšanský DiS. art. – bicie nástroje, dychové nástroje

Mgr. Jana Pisarčíková DiS. art. – klavír, spev, zborový spev

Mgr. Gabriela Sobeková DiS. art. – klavír

Tomáš Šoltés DiS. art. – husle, hudobná teória

Vladimír Špak DiS. art. – zobcová flauta, keyboard

Jaroslav Terpitko DiS. art. – gitara

 

 

Tanečný odbor

Mgr. Katarína Boruvová

Sylvia Mlynárová DiS. art.

Mgr. Stanislava Skladaná

Dáša Vantová

 

 

Výtvarný odbor

Mgr. art. Iveta Lenková

PhDr. Vincent Staríček

 

 

Literárno-dramatický odbor

Mgr. Jana Kiecová

PaedDr. Vladimír Špurek, PhD. DiS. art.