Hospic v obrazoch

Žiaci a pedagógovia CZUŠ sv. Jána Bosca vystúpili v aule Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti otvorenia vyýstavy fotografií pod názvom “Hospic v obrazoch”.

Usporiadateľmi sú Arcidiecézna charita, Hospic Matky Terezy a Prešovská univerzita v Prešove.