Blahoželanie

11. decembra sme usporiadali generálnu skúšku k nášmu adventnému programu. V tento istý deň sa však aj naša vzácna kolegyňa Mária Jevčáková dožila významného životného jubilea. Za celý kolektív pedagógov, zamestnancov CZUŠ ako aj za žiakov a účinkujúcich jej blahoželala pani zástupkyňa Mária Kertýsová.

Na mnohé a blahé roky, Marika! Nech je Pán s Tebou!