ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY SV.EGÍDIA

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca