Dôležitý oznam – CZŠ sv. Egídia

Cirkevná spojená škola – CZŠ sv. Egídia oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2016/2017 sa uskutoční od 4.apríla do 8.apríla 2016 v čase od 13:30 do 17:00 v budove I. stupňa školy. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list. V prípade, že Vám tento termín nevyhovuje, je možné telefonicky dohodnúť aj iný termín zápisu.
Zároveň oznamujeme, že žiaci do 5. ročníka a do vyšších ročníkov sa prijímajú na základe písomnej žiadosti, ktorú je potrebné doručiť na riaditeľstvo školy, alebo rodičia dieťa osobne prihlásia na riaditeľstve školy.

Telefón : 472 2848
Mail: egidiusbj@centrum.sk