Usmernenie k aktuálnej situácii

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

Vyučovanie v Cirkevnej spojenej škole v Bardejove bude v tom čase prebiehať prostredníctvom internetu. Domáce úlohy a testy budú jednotlivými vyučujúcimi zasielané, kontrolované a vyhodnocované priebežne. Spôsob kontroly a hodnotenia domácich úloh a testov určia jednotliví učitelia osobitne.

 

V súvislosti s opatreniami zamedzujúcimi rozširovaniu vírusu budú v škole obmedzené administratívne úkony. Žiadame žiakov, študentov a rodičov, aby vybavovanie administratívnych úkonov podľa možnosti odložili na čas po 27. marci 2020. V nevyhnutných prípadoch si osobné stretnutie dohodnete na telefónnom čísle +421 54 472 2848. Do budovy  vstupujte po jednom, s ochranným rúškom, dodržujúc hygienické usmernenia.

 

Gymnazisti, ktorí potrebujú skontrolovať a podpísať prihlášky na vysoké školy, overiť vysvedčenia, prípadne iné nevyhnutné administratívne úkony, môžu tak urobiť v piatok 20. marca 2020 v čase od 10. 00 hod. do 12.00 hod.

 

Aktuálne usmernenia Ministerstva školstva SR k šíreniu koronavírusu si môžete prečítať tu:

https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca