Školský rok 2022/2023

Milí študenti,

oznamujeme vám, že školský rok 2022/2023 začneme spoločnou sv. omšou
v Bazilike sv. Egídia o 8.00 hod. Po sv. omši riaditeľ školy otvorí nový školský rok. Po
otvorení sa študenti jednotlivých tried stretnú pred Bazilikou so svojimi triednymi
učiteľmi. Študenti prvého ročníka sa presunú do budovy školy.
V kostole na sv. omši a následne v škole sa správame podľa aktuálnych opatrení.

Tešíme sa na stretnutie.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca