Opatrenia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR z 24.3.2020

 

• Školy ostanú zatvorené až do odvolania.


• „Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku neuskutočnia.


• „Ústne maturity“, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9.


• Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára


• Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.


• Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl na termín od 15. do 30. apríla.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca