KLASIFIKÁCIA V ČASE PANDÉMIE

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,

 

z  usmernení Ministra školstva SR pre základné a stredné školy zo dňa 6.4.2020 mi vyplýva povinnosť  oznámiť  Vám do 20. 4. 2020  neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy).

 

Po porade s mojimi zástupcami a po konzultáciách s pedagógmi Vám teda oznamujem, že:

na 1. stupni základnej školy nebudeme klasifikovať všetky výchovy  a katolícke náboženstvo,

na 2. stupni základnej školy nebudeme klasifikovať všetky výchovy, techniku a katolícke náboženstvo,

na gymnáziu nebudeme hodnotiť umenie a kultúru, telesnú a športovú výchovu a konverzáciu z anglického jazyka. V maturitnom ročníku (v piatom) však budeme hodnotiť Seminár z UKL, keďže študenti svedomito splnili všetky úlohy podľa plánu a je možné ich objektívne klasifikovať.

 

Zároveň Vás chcem, drahí  žiaci a študenti,  povzbudiť k zodpovednému štúdiu v podmienkach, ktoré nám táto neľahká situácia umožňuje. Napriek vážnym okolnostiam školský rok beží ďalej, podobne ako aj náš čas. Raz sa táto kríza pominie a my budeme potrebovať dobré pracovné návyky, zručnosti, schopnosti, vedomosti a dobrý charakter. Verím, že práve vy, drahí žiaci a študenti,  budete pre našu krajinu tým svetlom, kvasom, soľou, ktoré budeme veľmi,  veľmi potrebovať.

 

Myslím na Vás všetkých a modlím sa za Vás, nech to prežijete v zdraví a verím, že sa všetci čoskoro stretneme.

 

Zostávajte zdraví.

 

Martin Šmilňák, riaditeľ

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca