OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

V súlade s aktuálnymi usmerneniami a platnými predpismi zverejňujem počet obsadených a voľných miest do prvého ročníka 5- ročného gymnaziálneho bilingválneho slovensko-anglického odboru v školskom roku 2020/2021   Počet obsadených miest: 15 Počet voľných miest: 9   V Bardejove dňa 5.9.2020

Viac...

KLASIFIKÁCIA V ČASE PANDÉMIE

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti,   z  usmernení Ministra školstva SR pre základné a stredné školy zo dňa 6.4.2020 mi vyplýva povinnosť  oznámiť  Vám do 20. 4. 2020  neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak

Viac...
1 2 3 4