Piatok – aktivity

🇬🇧📚

Počuť native speaking je pre žiakov a rovnako aj pre učiteľov vždy veľkým prínosom. Keďže si s našimi partnerskými školami snažíme pri návštevách vymieňať zaujímavé učebné štýly a poznatky, nebolo tomu inak ani tentokrát.
Pre žiakov gymnázia si v piatok Sue Matthews pripravila Business English – (obchodná angličtina). Úlohou žiakov bolo pracovať v skupinách a diskutovať o logu a reklame spoločnosti, ktorú si vybrali. Zamerali sa na “5p of marketing” – product, price, promotion, place and people. Počas prezentovania pracovali s novou slovnou zásobou a precvičili si aj svoje prezentačné a argumentačné zručnosti v anglickom jazyku.

Metodologička Sue Matthews našim pedagógom sprostredkovala aj dlhoročné skúsenosti zo svojej odbornej praxe. V popoludňajšej prednáške našim učiteľom priblížila techniky výučby, ktoré môžu aplikovať pri práci so študentmi. 

📚🇬🇧

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca