Ako vnímajú naši gymnazisti svoju školu?

Len čo sa ocitnete v nám známych priestoroch, obleje vás pocit bezpečia a lásky, ktorú nám naši učitelia a ostatní zamestnanci každodenne rozdávajú v hojných dávkach. Už len ich prístup k nám študentom potvrdzuje, že sa každý z nich snaží kráčať po stopách milosrdného svätca, ktorého životný príbeh nevychladol ani po takmer 200 rokoch.

Nielen radosť a úprimnosť, ale najmä Božia láska je to, čo dáva našej škole pocit neustáleho prijatia, podpory a čo je hlavné – pocit domova.

Sme jedna veľká rodina a škola je miestom, kde sa učíme šíriť Božiu lásku medzi ostatnými skrze modlitby a pekné slová.  ZR

Predtým, než som prišla študovať na naše gymnázium, bola pre mňa škola len inštitúciou. Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa mi môže stať druhým domovom. Domovom, do ktorého ráno prichádzam s úsmevom na tvári a poobede odchádzam s ešte väčším. Samozrejme, štúdium nie je jednoduché a niektoré dni sú pre mňa obzvlášť náročnou výzvou. Keďže som však obklopená hodnotnými ľuďmi, nestrácam vytrvalosť a motiváciu. Naši učitelia nám dávajú pocítiť, že ak si niečo zaumienime, tak to dokážeme. No a ak to nevyjde na prvýkrát, nikdy to hneď neznamená neúspech. Učia nás ponaučiť sa z chýb, nie si ich vyčítať. Tak, ako som ja vstúpila do srdca našej školy, vstúpila aj ona do toho môjho. Ja to jej síce o chvíľu opustím, no ona v tom mojom ostane navždy. KB

Gymnázium sv. Jána Bosca  je miesto, ktoré mi ukázalo, aký bohatý môže život študenta byť. Nie ani tak miesto, ale ľudia, ktorí ho tvoria. Učitelia – pre nás osobnosti, ktoré svojich zverencov denno-denne inšpirujú robiť veci s väčšou zodpovednosťou, s dôrazom na detail a kvalitu vykonanej práce, no hlavne s láskou. MM

V živote sa radi vraciame na miesta, kde cítime lásku. Na tie miesta, kde nás chápu a kde nás príjmu takých, akí sme. Verte mi, že tým miestom môže byť aj škola. Tvoria ju ochotní učitelia, odhodlaní študenti, ale najmä harmónia a láska. Pre mňa je to Cirkevná spojená škola v Bardejove.

Don Bosco je patrón každého študenta, ale aj učiteľa  našej školy, ktorí ho nasledujú v láskavom prístupe a pochopením. NN

Gymnázium sv. Jána Bosca v Bardejove je vďaka našim učiteľom a žiakom oveľa viac ako nejakou inštitúciou. Spoločne s pomocou nášho patróna, ktorý nad nami drží ochrannú ruku, tvoríme jedno spoločenstvo ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ. Budovať a vytvárať miesto, kde sa bude každý cítiť prijatý a potrebný. Všetci sa snažíme o to, aby bola škola našim druhým domovom.

Pre učiteľov nie sme len číslo v triednej knihe, ale mladí ľudia s vlastnými túžbami, snami, pocitmi a myšlienkami. Všímajú si nás aj mimo vyučovacích hodín, ako sa cítime, čo prežívame… to všetko  ich vždy úprimne zaujíma.

Hodiny náboženstva sú väčšinou založené na diskusii. Naša pani učiteľka zvykne vravievať, že vzťah s Bohom sa nedá oznámkovať, a preto nám na hodinách dáva priestor vyjadriť svoj názor na rôzne témy, pýtať sa na veci, na ktoré odpoveď sa nám hľadá ťažšie.

Heslo našej školy ”Kto nechce byť lepší, prestáva byť dobrý” nám denne pripomína, že ak chceme byť v živote úspešní a zároveň šťastní, musíme byť predovšetkým čestní a ľudskí.

Počujete tú sladkú melódiu gitary, ktorou pán učiteľ Demský oživuje dnešný deň? RG

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca