Dobrodružstvo pri obžinkoch a Kubo v podaní druhákov

Každý rok v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry si žiaci druhého ročníka majú šancu vyskúšať, aké je to byť na malý moment hercami. Spoločne strávený čas so spolužiakmi využívajú na hľadanie kostýmov, tvorbu kulís, či spoznávanie postáv daných diel. Tento rok si skupinka našich druhákov pripravila pre divákov zábavnú výmenu, ktorá sa odohráva v čase, kedy obžinky boli ešte každoročnou súčasťou našich predkov. Druhá skupinka sa pri spoznávaní doposiaľ im neznámym postáv zistila, aké ťažké je prispôsobiť sa svetu, ktorý vyvyšuje peniaze nad lásku. Bol to čas plný zábavy a spoločnej driny, ktorá ale utužila kolektív a ukázala nám, aké dôležité je spolupracovať ako tím.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca